Acord Sublicență uKit

Acordul de Sublicență uKit („Acord”) este definit ca un contract între "Utilizator", care acționează ca și Sublicențiat ("Utilizatorul") în acest Acord și uKit Group (DEȚINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR - Ucoz Media LLC, persoana care are dreptul de a încheia acorduri de sublicență pe teritoriul Uniunii Europene - Compubyte Limited; denumit, în continuare, ca "Deținătorul de licență", "uKit", "Noi"). Acțiunile concludente realizate de către o persoană fizică sau juridică ("Utilizator"), care au ca scop folosirea Serviciului sunt considerate a fi o acceptare necondiționată a acestui Acord.

Acest Acord de Sublicență uKit, împreună cu Politica de Confidențialitate https://ukit.com/ro/privacy și dispozițiile suplimentare referitoare la utilizarea Serviciului și componentelor sale, prezente în cadrul uKit Servicii Web, conțin termeni și condiții aplicabile tuturor vizitatorilor sau utilizatorilor uKit Servicii Web, aplicațiilor și componentelor care sunt oferite pe lângă website-ul https://ukit.com/ro.

Prin utilizarea Serviciului, Utilizatorul își exprimă consimțământul cu privire la termenii Acordului. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu termenii, acesta are dreptul de a nu utiliza uKit Servicii Web.

 1. Definiții

  1. Definițiile termenilor utilizați în cadrul acestui Acord sunt următoarele:

   Înregistrarea este procedura prin care Utilizatorul transmite informații personale valide prin intermediul formularului aprobat de către Deținătorul de licență, precum și Numele de utilizator și Parola. Înregistrarea se consideră completă doar dacă Utilizatorul a finalizat cu succes toate etapele sale, inclusiv activarea prin intermediul link-ului unic trimis pe adresa de e-mail oferită de către Utilizator. Activarea prin link este momentul în care prezentul Acord intră în vigoare între Utilizator și Deținătorul de licență, mai exact reprezintă acceptul total și necondiționat al ambelor Părți cu privire la termenii prezentului Acord.

   Serviciu reprezintă un pachet de software disponibil pe internet, la adresa https://ukit.com/ro. Serviciul include, dar nu este limitat la, un complex de informații, texte, elemente grafice, design-uri, imagini, fotografii și video, dar și alte proprietăți intelectuale, precum și programe PC incluse în sistemul informațional, care determină ca astfel de informații să fie disponibile pe internet la adresa https://ukit.com/ro.

   Numele de utilizator este un nume unic (nickname) furnizat de către Utilizator în timpul Înregistrării, pentru identificarea Utilizatorului, iar când este folosit împreună cu parola, se obține acces la Serviciile Website-ului de către Utilizator.

   Parola este un cod alfanumeric furnizat de Utilizator în timpul Înregistrării, stocat de ambele Părți ale prezentului Acord în confidențialitate față de părți terțe și folosit împreună cu Numele de utilizator pentru a obține acces la Serviciile Website-ului de către Utilizator.

   Numele de utilizator și Parola sunt informații de identificare furnizate de Utilizator ce sunt recunoscute de Părți ca analog al semnăturii Utilizatorului.

   Datele personale de înregistrare ale utilizatorului sunt informațiile oferite în mod voluntar de către Utilizator în timpul Înregistrării. Acestea sunt stocate în baza de date a Deținătorului de licență și vor fi utilizate doar în conformitate cu prezentul Acord și legile internaționale în vigoare.

   Cont este o structură care conține anumite date, informații și o gamă de servicii furnizate care aparțin unei singure intrări din baza de date a Deținătorului de licență și sunt personalizate prin intermediul informațiilor oferite de către Utilizator în timpul Înregistrării.

   Website Personal este un website creat de către Utilizator prin intermediul software-ului oferit de către Deținătorul de licență.

   Conținut reprezintă informațiile în orice formă (text, audio, video, fișiere grafice, imagini sau oricare alte fișiere) utilizate (precum și stocate, distribuite, transferate etc.) de către Utilizator în orice formă (incluzând și fără a se limita la mesaj text, un fișier atașat în orice format, link-uri pe Internet etc.) în cadrul sau prin intermediul Serviciului și instrumentelor sale.

   Perioada de Probă este un interval începând cu ziua în care Utilizatorul a început să folosească Serviciul, în timpul căruia Utilizatorul poate folosi în mod gratuit Serviciul.

   Perioada de garanție este intervalul de 14 zile începând cu data la care Utilizatorul a achitat pentru prima dată serviciul. În Perioada de Garanție Deținătorul de licență garantează rambursarea completă a sumei către Utilizator, la solicitarea acestuia. Perioada de Garanție nu se aplică în cazul înregistrării/prelungirii unui domeniu și nici la plățile ulterioare realizate de către Utilizator.

   Utilizator este o persoană fizică sau juridică ce are caracter legal, care s-a înregistrat în mod voluntar pe Website și este una dintre părțile implicate în prezentul Acord. Termenii „Utilizator” and „Sublicențiat” sunt echivalente, valide în mod egal și obligatorii.

   Termenii de Utilizare uKit reprezintă un Acord între Utilizator și Deținătorul de licență, incluzând Acordul de Sublicență, Politica de Confidențialitate, precum și alte acorduri furnizate în cadrul secțiunii „Termeni de Utilizare”.

  2. Toate celelalte definiții din cadrul prezentului Acord vor fi interpretate de către Părți în conformitate cu legile Federației Ruse și regulile de interpretare acceptate în mod general ale termenilor corespunzători, așa cum sunt stabilite pe internet.

  3. Titlurile paragrafelor (clauze), precum și structura prezentului Acord sunt destinate exclusiv pentru o referire mai ușoară la textul Acordului și nu are un înțeles legal literal.

 2. Obiectul Acordului

  1. Prezentul Acord reglementează raportul dintre Utilizator și Deținătorului de licență cu privire la furnizarea către Utilizator a drepturilor de a utiliza Serviciile și software-ul prin utilizarea website-ului Deținătorului de licență și instrumentele Serviciului ca și constructor pentru crearea de website-uri pentru afaceri.

  2. În conformitate cu prezentul Acord, Deținătorul de licență oferă Drepturile de a utiliza Serviciul după cum urmează:

   1. oferă Utilizatorului acces la software pentru a-i permite administrarea conținutului și structurii Website-ului;
   2. oferă Utilizatorului posibilitatea de a alege unul dintre șabloanele predefinite pentru Website-ul Personal pe care acesta îl creează;
   3. oferă acces la informații prin intermediul Internetului;
   4. alte servicii oferite prin prezentul Acord și orice alte servicii suplimentare adăugate ulterior.
  3. Utilizatorul primește acces la Serviciu în urma autentificării, prin introducerea Numelui de Utilizator și a Parolei personale. Contul Utilizatorului este folosit pentru administrarea Website-ului Personal.

 3. Drepturi de proprietate intelectuală

  1. Serviciul, componentele sale precum și elementele separare (incluzând, dar fără a se limita la software, baze de date, coduri, informații bazate pe acestea, algoritmi, elemente de design, fonturi, logo-uri, precum și text, grafică și alte materiale) reprezintă obiectul proprietății intelectuale protejate de legislația națională și internațională, utilizarea acestora fiind permisă doar cu acordul deținătorului drepturilor.

  2. Deținătorul de licență oferă Utilizatorului o licență non-exclusivă (fără a limita zona de acțiune a acesteia și care nu este subiectul transferului sau cesiunii către părți terțe), revocabilă, limitată pentru a utiliza software-ul (sistemul universal de administrarea site-ului al Deținătorului de licență) pe întreaga durată a prezentului Acord. Software-ul este furnizat Utilizatorului în cadrul prezentului Acord de Licență cu Deținătorul de drept. Această licență non-exclusivă are ca scop să ofere Utilizatorului posibilitatea de a utiliza Serviciul în scopuri personale sau comerciale, supuse limitărilor specificate în paragraful 3.6 al prezentului Acord.

  3. Utilizatorul este de acord că nu are dreptul (și nici nu va permite altcuiva) de a modifica, crea lucrări derivate, dezasambla programul în coduri componente, decompila sau încerca în orice altă manieră să obțină codul sursă a software-ului sau orice parte a acestuia, decât cu permisiunea, în scris, din partea Deținătorului de licență. În caz contrar, Utilizatorul este complet responsabil pentru astfel de acțiuni, în conformitate cu legislația națională și internațională.

  4. Software-ul folosit de către Utilizator poate descărca și instala periodic, automat, actualizări furnizate de către Deținătorul de licență. Astfel de actualizări au ca scop îmbunătățirea și dezvoltarea Serviciului și pot fi furnizate sub formă de erori individuale remediate, funcții îmbunătățite, noi module de software sau versiuni complet noi. Utilizatorul este de acord să primească astfel de actualizări (și permite Deținătorului de licență să ofere astfel de actualizări) ca parte a utilizării Serviciului.

  5. Deținătorul de licență oferă Utilizatorului o licență non-exclusivă (nu face subiectul transferului sau cesiunii către părți terțe) pentru a folosi design-ul pe întreaga durată a prezentului Acord. Această licență non-exclusivă are ca scop să ofere Utilizatorului posibilitatea de a folosi Serviciul în scopuri personale sau comerciale, supuse limitărilor specificate în paragraful 3.6 al prezentului Acord.

  6. Acordul nu prevede transferul drepturilor de proprietate intelectuală ale Deținătorului de licență (sau partea a acestora), cu excepția licenței limitate, care este acordată pe baza celor menționate anterior. Niciuna dintre prevederile Acordului constituie o cesiune a drepturilor de proprietate intelectuală ale Deținătorului de licență sau renunțarea la aceste drepturi în temeiul legii.

 4. Drepturile și obligațiile Deținătorului de licență

  1. Deținătorul de licență va oferi dreptul de a utiliza Serviciul în măsura în care acesta corespunde cu Abonamentul ales, în conformitate cu prezentul Acord, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv weekend-urile și sărbătorile legale.

  2. Deținătorul de licență va depune toate eforturile necesare pentru a asigura funcționarea în condiții normale a Serviciului, îmbunătățirea progresivă și remedierea erorilor acestuia, cu mențiunea că serviciul este furnizat Utilizatorului „ca atare”. Acest lucru înseamnă că Deținătorul de licență

   1. nu garantează absența erorilor în utilizarea Serviciului;

   2. nu este responsabil pentru operarea continuă a Serviciului, compatibilitatea acestuia cu software-ul și hardware-ul Utilizatorului sau al oricărei alte persoane;

   3. nu este răspunzător pentru pierderea Conținutului sau orice alt prejudiciu care a fost cauzat sau poate fi cauzat în legătură cu sau atunci când s-a utilizat Serviciul;

   4. nu este răspunzător pentru nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a obligațiilor sale din cauza întreruperilor de energie electrică, programe malițioase, precum și a acțiunilor frauduloase ale unei terțe părți care au ca scop obținerea accesului neautorizat și/sau dezactivarea software-ului și/sau hardware-ului Deținătorului de licență.

  3. Deținătorul de licență are dreptul de a oferi acces Utilizatorului la Serviciu și de a menține Serviciul și instrumentele acestuia în stare de funcționare, precum și de a suspenda furnizarea aplicațiilor web în perioadele necesare pentru lucrări de mentenanță periodică sau restaurare a echipamentelor, cu o înștiințare prealabilă a Utilizatorului.

  4. Utilizatorul este de acord că Deținătorul de licență are dreptul de a utiliza informațiile oferite de către Utilizator în timpul Înregistrării pentru a desfășura activități în legatură directă cu Serviciul, precum și de a trimite înștiințări către adresa de e-mail și/sau SMS-uri către numărul de mobil oferit de Utilizator, de a adăuga mesaje publicitare sau informaționale în Contul Utilizatorului, la propria discreție.

  5. Deținătorul de licență își rezervă dreptul de a contacta Utilizatorul telefonic sau prin intermediul SMS-urilor cu scopul verificării calității serviciilor furnizate și pentru a oferi Utilizatorului informații extrem de importante.

  6. Utilizatorul este de acord că Deținătorul de licență își rezervă dreptul de a folosi orice versiune a Website-ului Utilizatorului (sau o parte a acestuia) pe termen nelimitat și gratuit ca parte a activității de marketing și promovare a Deținătorului de licență în orice țară, atât online cât și offline, precum și de a realiza modificări la versiunea necesară în astfel de scopuri. Utilizatorul renunță la orice pretenții către Deținătorul de licență în legătură cu Website-ul Personal al Utilizatorului, în raport cu tipurile descrise de utilizare limitată permisă.

  7. Deținătorul de licență își rezervă dreptul de a solicita Utilizatorului copii scanate după documentele Utilizatorului pentru a verifica identitatea proprietarului Contului/domeniilor. Deținătorul de licență este de asemenea obligat să ofere informații de contact corecte despre Utilizator la cererea organelor de drept sau a altor organizații autorizate.

  8. Deținătorul de licență va asigura confidențialitatea și siguranța datelor de înregistrare primite de la Utilizator, cu excepția situațiilor în care divulgarea acestora nu se face din vina Deținătorului de licență, precum și a cazurilor stipulate de legislația internațională și cea a Federației Ruse în vigoare.

  9. Deținătorul de licență nu este responsabil pentru Conținutul publicat sau trimis de către Utilizator, ori primit de Utilizator de la alți Utilizatori.

  10. Deținătorul de licență nu va pre-modera Conținutul și nu are responsabilitatea de a asigura conformitatea acestuia cu cerințele legislației în vigoare, precum și pentru eventualele încălcări ale drepturilor părților terțe, din cauza publicării Conținutului în timpul utilizării Serviciului sau în legătură cu acesta.

  11. Deținătorul de licență va oferi asistență tehnică Utilizatorului în condițiile și situațiile care sunt descrise în paragraful 12, secțiunea 4 a prezentului Acord.

  12. Asistența tehnică este oferită în formă scrisă doar la solicitarea oficială a Utilizatorului trimisă printr-un mesaj direct, utilizând formularul de Contact. Specialistul poate oferi consultanță pentru următoarele situații: înregistarea și problemele ce pot apărea în timpul acestui proces, funcționarea Serviciului și a instrumentelor sale, recuperarea parolei pierdute sau a accesului. Nu se oferă suport cu privire la hardware, software sau configurarea accesului la internet a Utilizatorului sau a terțelor părți, precum și altor întrebări care nu se referă la funcționarea Serviciului.

  13. Deținătorul de licență nu este obligat să returneze sau să șteargă Conținutul furnizat de Utilizator prin intermediul Serviciului.

 5. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

  1. Utilizatorul garantează că:

   1. are peste 18 (optsprezece) ani sau are vârsta legală a majoratului în jurisdicția de rezidență și are competența legală de a intra într-un Acord cu caracter juridic obligatoriu în numele său sau în numele unei persoane fizice sau juridice ale căror interese le reprezintă în prezentul Acord;

   2. își asumă responsabilitatea completă pentru încălcarea drepturilor intelectuale ale terțelor părți pe Website-ul Personal al cărui domeniu îl administrează și este de acord să suporte răspunderea pentru litigiile al căror subiect este reprezentat de încălcarea drepturilor intelectuale ale unor terțe părți de către Utilizator, o acționare în judecată, precum și să suporte toate costurile și cheltuielile aferente;

   3. Utilizatorul înțelege că Deținătorul de licență nu oferă consultanță juridică în ceea ce privește legislația sau cerințele care se aplică Utilizatorului sau utilizatorilor finali, precum și în ceea ce privește conformitatea Utilizatorului cu legislația și cerințele actuale;

   4. Utilizatorul deține toate drepturile în ceea ce privește conținutul pe care-l adaugă, inclusiv design-uri, imagini, animații, fișiere video, audio, fonturi, logo-uri, ilustrații, compoziții, grafice, interfețe, texte, lucrări literare și alte materiale sau Utilizatorul deține dreptul, documente de proprietate, licențe, aprobări sau permisiunile în ceea ce privește Conținutul Utilizatorului care sunt necesare pentru utilizarea legală, publicarea și transferul sau autorizarea oricăror drepturi în ceea ce privește Conținutul specificat anterior;

   5. Conținutul este real, actualizat, exact și nu încalcă drepturile terțelor părți, precum și că proprietatea, publicarea, tranferul și afișarea nu este ilegală în jurisdicția de domiciliu a Utilizatorului sau în jurisdicția de domiciliu a persoanelor care accesează și utilizează Website-ul Personal al Utilizatorului; utilizarea sau proprietatea asupra Conținutului în legătură cu utilizarea Serviciului nu este ilegală pentru uKit și/sau utilizatorul final;

   6. Utilizatorul a primit toate aprobările și permisiunile necesare în conformitate cu legislația în vigoare pentru a adăuga, transfera și publica date personale și/sau imagini sau colaje care reprezintă persoane fizice sau juridice și/sau a bunurilor care fac parte din Conținutul Utilizatorului; Utilizatorul se obligă să respecte toate cerințele și limitările legislației în privința lor.

  2. Drepturile Utilizatorului:

   1. Utilizatorul are dreptul de a folosi Serviciul în scopuri care nu sunt interzise de prezentul Acord și de legislația internațională și a Federației Ruse în vigoare.

   2. În cazul existenței unor probleme tehnice în funcționarea Serviciului sau Utilizatorul primește mesaje publicitare neautorizate ori care includ Conținut interzis prin prezentul Acord, inclusiv amenințări sau fișiere ce pot conține viruși, sau dacă Utilizatorul descoperă elemente ce pot sugera faptul că datele de acces ale Utilizatorului au fost folosite în mod ilegal de o altă persoană, Utilizatorul are dreptul de a contacta Deținătorul de licență pentru clarificarea situației și luarea măsurilor care se impun.

   3. Utilizatorul poate contacta echipa de Asistență Tehnică cu întrebări referitoare la Înregistrare și probleme care apar în timpul acesteia, modul de funcționare al Serviciului și instrumentele sale, sau recuperarea parolei pierdute.

   4. Utilizatorul are dreptul de a folosi reducerile, promoțiile și ofertele de marketing, precum și să primească premii pentru participare, dacă acestea sunt incluse în oferte.

   5. Utilizatorul are dreptul la rambursare în timpul Perioadei de Garanție. Rambursarea se realizează doar după ce Deținătorul de licență va primi o cerere motivată corespunzător în acest sens, din partea Utilizatorului.

   6. Utilizatorul are dreptul de a avea datele personale și cele are cardului bancar securizate, în măsura în care aceasta depinde de Deținătorul de licență, în conformitate cu legile internaționale și a Federației Ruse în vigoare.

   7. Utilizatorul are dreptul de a solicita în orice moment anularea contactării telefonice, prin SMS, sau alte mesaje publicitare informative printr-o înștiințare către Deținătorul de licență.

  3. Obligațiile Utilizatorului:

   1. Utilizatorul nu va încălca drepturile părților terțe atunci când va publica Conținut prin intermediul Serviciului.

   2. Utilizatorul înțelege, acceptă și este de acord că în momentul înregistrării unui domeniu de nivel trei sau patru, Utilizatorul devine Administratorul domeniului înregistrat și va fi pe deplin responsabil de acesta în conformitate cu legile internaționale, cele ale Federației Ruse și termenii prezentului Acord.

   3. Utilizatorul este răspunzător pentru asigurarea confidențialității numelui de utilizator/parolă (față de părțile terțe) și de schimbarea acestora în timp util dacă au fost pierdute sau alte situații.

   4. Utilizatorul este obligat să furnizeze în mod real și corect informațiile de înregistrare și datele de contact la momentul Înregistrării în cadrul Serviciului. În cazul modificării informațiilor oferite inițial, Utilizatorul va informa Deținătorul de licență despre acest lucru, prin actualizarea datelor.

   5. Utilizatorul nu trebuie sub nicio formă să folosească Serviciul:

    1. pentru publicarea, distribuirea, stocarea, transferarea sub orice formă (incluzând dar fără a se limita la un mesaj text, un fișier atașat în orice format, link-uri de pe Internet) următoarele tipuri de Conținut:

     • indecent, ofensiv, vulgar, dăunător, amenințător, defăimător, fals sau pornografic;

     • care poate prejudicia onoarea și demnitatea, drepturile și interesele legitime ale părților terțe; promovează instigarea la ură religioasă, rasială sau etică; conține elemente de violență, îndemnuri la a încălca legile în vigoare sau pentru acțiuni ilegale etc;

     • încalcă drepturile rezultatelor activității intelectuale sau ale identității de brand (inclusiv drepturile de autor, drepturile conexe, drepturile de brevet etc.) ale părților terțe pentru câștig ilegal;

     • încalcă drepturile minorilor;

     • contribuie la stimularea interesului pentru droguri, arme și muniție sau pentru distribuirea acestora, orice formă de terorism, activități ilegale și naziste;

     • conțin informații ce nu pot fi divulgate (informații ce reprezintă secrete de stat, date personale pentru terțe părți, informații a căror divulgare este interzisă în virtutea unor relații contractuale sau fiduciare ale Utilizatorului, etc.);

     • conțin viruși software sau orice alte coduri informatice, programe sau fișiere, ce au ca scop afectarea în mod negativ a funcționalității oricărui calculator sau a unui echipament de telecomunicații și componentele acestuia, inclusiv servere și alte elemente ale infrastructurii de rețea și software. Trimiterea de malware este strict interzisă în orice formă, inclusiv programe complete sau parțiale, în fișiere individuale de orice format, precum și link-uri de Internet către acestea;

     • conține reclame ce nu sunt autorizate de către Deținătorul de licență, spam (inclusiv toate formele de spam a motoarelor de căutare), flood, mail-uri repetate, scheme de multi-level marketing, modalități de a câștiga bani pe Internet (inclusiv prin intermediul e-mail-urilor), informații ce provoacă o „reacție în lanț” cu trimiterea de mesaje către beneficiari și alte informații similare;

     • are ca scop creșterea în mod artificial a rating-ului Utilizatorului sau al altor Utilizatori;

    2. Orice alt Conținut, al cărui distribuire, publicare sau orice altă utilizare este interzisă sau restricționată prin lege, contract sau altfel.

    3. Conectarea și utilizarea oricărui software ce are ca scop spargea sau reținerea datelor personale ale celorlalți Utilizatori, incluzând aici numele de utilizator, parola, etc. (phishing), precum și pentru trimiterea automată de mail-uri în masă, indiferent de conținutul acestora;

    4. Creșterea traficului în mod artificial pe website-urile sale, imitând accesările vizitatorilor, în special prin încărcarea paginilor Utilizatorului sau ale unui alt website în iframe-uri, participând în rețelele de schimb de trafic (autosurf). Astfel de acțiuni sunt considerate aducătoare de daune directe asupra Deținătorului de licență;

    5. Înșelarea persoanelor prin asumarea în mod ilegal a identității unei terțe persoane și publicarea în mod deliberat, trimiterea de mesaje sau utilizarea în orice altă formă a numelui în mod ilegal, pentru a cauza, în mod intenționat, daune unei anumite persoane, sau pentru orice câștig personal;

    6. Realizarea de alte acțiuni care sunt interzise sau limitate de legislația internațională și cea a Federației Ruse.

   6. Prin acceptarea prezentului acord, Utilizatorul înțelege, acceptă și este de acord cu:

    1. Utilizatorul va fi pe deplin și personal responsabil pentru Conținutul și conformitatea acestuia, incluzând toate textele, software, muzică, audio, fotografii, fișiere grafice, video, etc., cu legislația internațională și cea a Federației Ruse;

    2. Utilizatorul va fi pe deplin și personal responsabil pentru conformitatea modalităților de utilizare a Conținutului celorlalți Utilizatori și a altor informații furnizate în cadrul Serviciului cu legislația internațională și cea a Federației Ruse (incluzând, fără a se limita, la proprietatea intelectuală și dreptul de protecție a datelor);

    3. Utilizatorul nu va folosi Contul doar pentru stocarea de fișiere;

    4. Utilizatorul nu va cauza vreun prejudiciu mediului software, hardware și software, elementelor aparaturii Serviciului și a părților terțe.

   7. În cazul încălcării de către Utilizator a oricărei dispoziții din prezentul Acord, Deținătorul de licență își rezervă dreptul de a suspenda accesul Utilizatorului la Serviciu (inclusiv blocarea accesului la Serviciu de pe adresa IP ce a fost folosită de către Utilizator la înregistrarea/la publicarea celei mai mari părți din Conținut) și să transfere Conținutul care confirmă acțiunile ilegale ale Utilizatorului pentru ca autoritățile să ia măsurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare.

   8. Utilizatorul este de acord să ramburseze către Deținătorul de licență orice pierdere suportată de către acesta în legătură cu folosirea Serviciului de către Utilizator, la încălcarea de către Utilizator a prezentului Acord și drepturilor (inclusiv drepturile proprietății intelectuale, drepturile de informare, etc.) oricărei părți terțe.

   9. Utilizatorul ia la cunoștință și este de acord că adresa IP a calculatorului personal este înregistrată cu instrumentele tehnice ale Deținătorului de licență, iar în cazul acțiunilor ilegale, incluzând cele care încalcă drepturile proprietății intelectuale a părților terțe, proprietarul calculatorului cu adresa IP stabilită de instrumentele tehnice ale Deținătorului de licență este considerat responsabil pentru acele acțiuni ilegale.

 6. Servicii cu plată

  1. Serviciul este furnizat în mod gratuit în timpul Perioadei de Probă.

  2. Pentru a utiliza în continuare Serviciul fără limitări după expirarea Perioadei de Probă, Utilizatorul trebuie să achiziționeze unul dintre abonamente, în conformitate cu politica de prețuri a Serviciului.

  3. Costul serviciilor cu plată este stabilit în funcție de Abonamentele publicate la adresa https://ukit.com/ro/pricing.

  4. Deținătorul de licență își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Abonamentele în orice moment. Informațiile cu privire la Abonamente sunt disponibile în contul Utilizatorului.

  5. Data intrării în vigoare a Abonamentului este data la care Deținătorul de licență primește plata efectuată de către Utilizator.

  6. În Perioada de Garanție Deținătorul de licență garantează rambursarea completă a sumei către Utilizator, la solicitarea acestuia. Cererea de rambursare trebuie să includă și o justificare clară pentru aceasta. Toate solicitările vor fi procesate și soluționate individual. Perioada de Garanție nu se aplică în cazul înregistrării sau prelungirii unui domeniu.

  7. După expirarea Perioadei de Garanție nu se mai pot realiza rambursări.

  8. Utilizatorul nu va beneficia de rambursare dacă Website-ul Personal al Utilizatorului a fost blocat în urma încălcării termenilor din cadrul Acordului sau dacă Utilizatorul și-a exercitat dreptul de a primi cadouri, reduceri sau alte privilegii în conformitate cu clauza 6.9. al prezentului Acord.

  9. Dreptul Utilizatorului de a primi cadouri, reduceri și alte privilegii, obținute de către Utilizator, ca parte integrată a ofertelor speciale lansate de către Deținătorul de licență, primirea acestora realizându-se prin achiziționarea de Servicii tip Abonament de către Utilizator, este valid doar dacă aceste Abonamente sunt complet utilizate.

  10. Utilizatorul este de acord ca abonamentul să fie reînnoit în mod automat, la expirarea acestuia, prin retragerea sumei de pe cardul bancar al Utilizatorului, pentru furnizarea neîntreruptă a serviciilor. Opțiunea de reînnoire automată este activată la prima plată realizată cu succes prin intermediul unui card bancar și se aplică pentru abonamentul corespunzător, furnizat în conformitate cu prezentul Acord. Serviciile cu plată sunt reînnoite în mod automat pe o perioadă de o lună, costul acestora fiind stabilit la data reînnoirii. Suma aferentă pentru plata abonamentului furnizat în conformitate cu prezentul Acord este retrasă automat prin intermediul opțiunii plăților recurente (reînnoire automată) după cum urmează:

   1. Cu 3 zile înainte de data expirării abonamentului curent.

   2. În cazul în care plata nu este procesată cu succes din prima, o a doua încercare este realizată la data expirării abonamentului curent.

   3. În cazul în care plata nu este înregistrată la data expirării, o nouă încercare va fi realizată în ziua imediat următoare.

   4. Dacă în continuare nu se înregistrează plata, următoarea încercare se realizează în prima zi de vineri. În cazul în care intervalul dintre momentul retragerii fără succes a sumei și ziua de vineri este mai mic de 48 de ore, atunci retragerea se va realiza în vinerea din săptămâna următoare.

   Utilizatorul poate administra plățile recurente prin intermediul Panoului Administrativ în orice moment, până la data expirării (reînnoirii) abonamentului.

  11. Atunci când plata este efectuată cu un card bancar, aceasta (inclusiv introducerea numărului cardului) se realizează pe o pagină protejată de către un serviciu de procesare certificat la nivel internațional. Asta înseamnă că datele confidențiale ale Utilizatorului (informațiile cardului, data de expirare etc) nu sunt oferite către uKit. Procesarea datelor este complet securizată și nimeni, inclusiv uKit, nu poate obține acces la informațiile personale și bancare ale Utilizatorului. La procesarea datelor cardului este utilizat standardul de securitate dezvoltat de către sistemele de plăți internaționale Visa și MasterCard– Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Acesta asigură procesarea protejată a datelor cardului Deținătorului. Tehnologia aplicată pentru transferul datelor garantează siguranța tranzacțiilor efectuate cu ajutorul cardului bancar prin protocoalele TLS (Transport Layer Security), Visa Secure, Secure Code și rețele bancare închise, având cel mai înalt grad de protecție.

  12. În cazul unei rambursări, fondurile sunt returnate pe același card bancar de pe care a fost realizată plata.

  13. Documentele justificative nu sunt emise pentru utilizatorii care sunt persoane juridice și care efectuează o plată fără numerar pentru Servicii printr-un cumpărător sau realizează plata pentru Servicii prin card bancar.

  14. Adresa de corespondență pentru deținătorii de carduri: suport@ukit.com

 7. Confidențialitate

  1. Anumite segmente ale Serviciului necesită furnizarea, colectarea și (sau) utilizarea de date personale. În mod special, la oferirea accesului la Serviciu și dreptul de a-l utiliza, sunt necesare anumite date ale Utilizatorului. Mai multe informații cu privire la Politica de Confidențialitate uKit sunt disponibile la adresa https://ukit.com/ro/privacy.

 8. Soluționarea litigiilor și solicitărilor

  1. Toate litigiile și solicitările sunt reglementate de dispozițiile prezentului Acord, iar în cazul în care acestea nu sunt rezolvate, soluționarea lor va fi făcută în funcție de procedura stabilită de legislația în vigoare.

  2. Toate întrebările, comentariile și orice altă corespondență trebuie trimise de Utilizator către Deținătorul de licență în cadrul unui mesaj prin intermediul formularului de contact de pe https://ukit.com/ro/contact. Deținătorul de licență nu este responsabil pentru, și nu garantează un răspuns la solicitările, întrebările, sugestiile sau la alte informații trimise către Deținătorul de licență sub o altă formă.

  3. Solicitările care pot apărea în legătură cu prezentul Acord și au ca obiect încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală a părților terțe trebuie trimise către Deținătorul de licență în cadrul unui mesaj prin intermediul formularului de contact de pe website-ul Deținătorul de licență. Acesta va revizui solicitările în termen de zece (10) zile lucrătoare și, dacă este necesar, va trimite un mesaj care conține poziția companiei către adresa de e-mail specificată în cadrul solicitării. Cererile trimise de persoane ce nu pot fi identificate în baza datelor de înregistrare oferite (inclusiv solicitările anonime) nu sunt luate în considerare de către Deținătorul de licență. Dacă reclamantul nu este de acord cu motivele invocate de Deținătorul de licență în răspunsul la situația semnalată, procedura de soluționare se repetă, prin intermediul trimiterii unui răspuns de motivare de către reclamant, printr-o scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. În cazul nesoluționării solicitării prin negociere, disputa este rezolvată în ordinea stabilită de prezentul Acord.

  4. Utilizatorul și Deținătorul de licență sunt de acord că orice litigiu care poate apărea în legătură cu prezentul Acord va fi rezolvat de părțile implicate în funcție de normele dreptului internațional și a Federației Ruse și sunt examinate la sediul Deținătorului de licență.

 9. Termenii Acordului

  1. Acest Acord este încheiat între părți pe o perioadă nedeterminată, atâta timp cât Utilizatorul folosește Serviciul în mod continuu.

 10. Dispoziții suplimentare

  1. Versiunea curentă a Acordului este publicată pe Internet la adresa https://ukit.com/ro/agreement.

  2. Deținătorul de licență își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără notificare prealabilă termenii Acordului prin publicarea versiunii noi și finale la adresa https://ukit.com/ro/agreement cu 10 (zece) zile înainte de data intrării în vigoare a acestuia. Prevederile noii versiuni a Acordului Utilizatorului sunt obligatorii și pentru utilizatorii înregistrați anterior (se aplică în mod retroactiv).

  3. Utilizatorul confirmă faptul că a citit, a înțeles și acceptă termenii prezentului Acord.

  4. Utilizatorul este de acord să folosească Serviciul în mod responsabil și cu bună credință.

  5. Acest Acord a fost scris în limba rusă și tradus în alte limbi, pentru comfortul dvs. Puteți accesa și vizualiza celelalte versiuni schimbând setările de limbă a Serviciului. Dacă o versiune tradusă a acestui Acord intră în conflict cu versiunea în limba rusă, atunci varianta originală (rusă) va fi aplicată.
  6. Utilizarea numelor de domeniu de către Sublicențiat ca parte a Serviciului este reglementată de Anexa 1 a acestui Acord
 11. Informații Legale