Polityka Prywatności

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Firmę uKit. Twoja prywatność w Internecie jest dla nas najważniejsza, ponieważ chcemy sprawić, aby Twoje doświadczenia on-line były satysfakcjonujące i bezpieczne.

Ponieważ zbieramy pewnego rodzaju informacje na temat naszych użytkowników, uważamy że powinieneś w pełni rozumieć warunki dotyczące zbierania oraz używania tych informacji. Niniejsza polityka prywatności ujawnia, jakie informacje zbieramy i w jaki sposób je używamy.

Informacje Zbierane przez uKit

uKit zbiera dwa rodzaje informacji na temat swoich użytkowników

 • Informacje, które użytkownicy dostarczają w sposób opcjonalny i dobrowolny. Jest to dobrowolne dostarczenie podczas tworzenia konta uKit informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail.
 • Informacje zbierane przez uKit poprzez śledzenie zagregowane, które przeprowadzane jest głównie poprzez liczenie odsłon strony na naszych stronach. Te informacje pozwalają na lepsze dostosowanie naszych treści do potrzeb użytkowników oraz pomagają nam lepiej zrozumieć demografię naszych odbiorców. Pod żadnym pozorem uKit nie udostępnia jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego prawo.

uKit zbiera dane użytkowników podczas następujących procesów:

Opcjonalne Dobrowolne Informacje

Oferujemy bezpłatne usługi, które wymagają podania pewnych danych osobowych przez użytkowników w następujących sytuacjach:
 • Rejestracja na stronie uKit w celu korzystania z usług
  Podczas tworzenia konta wymagane jest, aby użytkownik podał imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, datę urodzenia, płeć oraz wprowadził hasło. Nie ujawnimy żadnych informacji dotyczących poszczególnych użytkowników, z wyjątkiem sytuacji stosowania się do obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku zasadnych procesów sądowych. Wszelkie przesyłane lub tworzone w kreatorze stron internetowych uKit pliki są w istocie publiczne, a tym samym są publicznie dostępne, chyba że przechowywane są w miejscach o ograniczonym dostępie
 • Ankiety
  Możemy oferować interaktywne ankiety dla użytkowników w celu podzielenia się opinią z innymi użytkownikami. W ten sposób dowiemy się, co myślą na temat ważnych problemów. Wyniki ankiety są zbierane i nie wskazują na żadnego konkretnego użytkownika. uKit może używać systemu aby "oznaczać" użytkowników po tym, jak zagłosowali tak, aby każdy użytkownik mógł zagłosować tylko raz przy danym pytaniu. Oznaczenie nie jest skorelowane z informacjami na temat poszczególnych użytkowników
 • Sondaże
  uKit może okazjonalnie przeprowadzać opcjonalne sondaże dla użytkowników, aby lepiej przygotowywać dla nich nasze treści. Możemy czasami udostępniać informacje demograficzne zebrane w sondażach naszym sponsorom, reklamodawcom i partnerom. Nigdy nie udostępniamy informacji dotyczących poszczególnych użytkowników żadnym osobom trzecim.

Niepełnoletni Użytkownicy

Zgodnie z COPPA (Federal Children's Online Privacy Protection Act) z 1998 roku, nigdy świadomie nie będziemy wymagać informacji identyfikowalnych osobowo od nikogo poniżej 13 roku życia bez żądania o zgodę rodziców.

Monitorowanie Użytkowników

uKit monitoruje strukturę ruchu na wszystkich naszych stronach. Jednak informacje te nie są korelowane z danymi poszczególnych użytkowników. uKit analizuje ogólne statystyki użytkowania według nazwy domeny użytkownika, kraju, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego odczytując te informacje z przeglądarki (informacje zawarte w każdej przeglądarce użytkowników).
uKit monitoruje zapytania wyszukiwania, które użytkownicy wpisują w Pole wyszukiwania, ale sam proces monitorowania nigdy nie jest powiązany z poszczególnymi użytkownikami. Informacje te używane są do monitorowania, które obszary naszych stron przypadły do gustu użytkownikom, a których nie lubią na podstawie ruchu w tych obszarach. Nie monitorujemy tego, co poszczególni użytkownicy czytają, a raczej zliczamy ogólną liczbę odsłon każdej strony. To pomaga nam w przygotowaniu jak najlepszej usługi dla naszych użytkowników.

Pliki Cookie

Możemy wprowadzić plik tekstowy nazywany plikiem "cookie" w pliki przeglądarki na komputerze naszych użytkowników. Plik cookie sam w sobie nie zawiera Informacji osobowych, ale pomoże nam znaleźć powiązanie pomiędzy korzystaniem ze strony danego użytkownika, a informacjami, które ten użytkownik wyraźnie i świadomie podał. Plik cookie nie może odczytywać danych z twardego dysku lub odczytywać plików cookie stworzonych przez inne strony internetowe. uKit również używa plików cookie do monitorowania struktury ruchu (jak opisano powyżej).
Użytkownik może odrzucić pliki cookie poprzez wyłączenie ich w swojej przeglądarce. Jeżeli przeglądarka jest ustawiona w taki sposób, że wyświetla powiadomienia przed zaakceptowaniem plików cookies, użytkownik otrzyma powiadomienie w przypadku każdego pliku cookie. Użytkownik nie musi mieć włączonej opcji automatycznego akceptowania plików cookie, aby korzystać ze strony. Jednak pliki cookie potrzebne są, aby aktywnie uczestniczyć w grupach dyskusyjnych, forach, ankietach i sondażach oraz aby zalogować się do Panelu sterowania.

Wykorzystanie Informacji

uKit wykorzystuje informacje dobrowolnie podane przez użytkowników, aby dodawać nowe funkcje i ulepszać już istniejące bazując na potrzebach oraz zainteresowaniach użytkowników.

Monitorowanie informacji jest przez nas używane do określenia, które obszary naszych stron są najbardziej popularne bazując na ruchu w tych obszarach. Nie monitorujemy tego, co poszczególni użytkownicy czytają, a raczej zliczamy ogólną liczbę odsłon każdej strony. To pomaga nam w przygotowaniu jak najlepszej usługi dla naszych użytkowników. Monitorujemy zapytania wyszukiwania wprowadzane w Pole wyszukiwania, jako jeden z wielu pomiarów tego, co interesuje naszych użytkowników.

uKit tworzy zagregowane raporty dotyczące demografii użytkowników oraz struktury ruchu. To pozwala na efektywniejsze przygotowanie usługi dla naszych użytkowników. Nie ujawnimy żadnych informacji dotyczących poszczególnych użytkowników, z wyjątkiem sytuacji stosowania się do obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku zasadnych procesów sądowych.

Udostępnianie Informacji

uKit używa powyżej opisanych informacji, aby lepiej dostosować nasze treści do potrzeb użytkowników oraz lepiej zrozumieć demografię naszych odbiorców. Nie udostępnimy żadnych informacji dotyczących poszczególnych użytkowników osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji stosowania się do obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku zasadnych procesów sądowych.

Bezpieczeństwo

Wszystkie procedury płatności w uKit opierają się na zabezpieczonych sieciach danych, chronionych przez przemysłowe standardy szyfrowania. Nasza polityka ochrony bezpieczeństwa i prywatności jest okresowo kontrolowana i w razie potrzeby poprawiana, a tylko osoby upoważnione mają dostęp do informacji dostarczonych przez naszych klientów.

Bezpieczeństwo i Polityka Przekazywania Danych Kart Płatniczych

Kupując od uKit przy użyciu karty kredytowej, finansowe dane użytkowników są przekazywane bezpiecznymi kanałami używającymi najnowszych technologii szyfrowania 256-bitowym systemem SSL (Secure Sockets Layer). Używamy zasobów serwisu upay.ucoz.net do zbierania danych. Technologia SSL (Secure Sockets Layer) z 256-bitowym systemem szyfrowania chroni dane, które wprowadzane są przez użytkowników on-line. Po złożeniu zamówienia lub podaniu danych karty bankowej, system SSL bezpiecznie szyfruje wszystkie dane. Jeżeli użytkownicy mają jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa, proszę skontaktować się z nami poprzez e-mailsupport@ukit.com

Żadnych Programów Spyware/Adware

Prowadzimy zdecydowaną politykę przeciw programom spyware i adware, którą stosujemy wobec wszystkich użytkowników uKit. Każde działanie tego rodzaju przez użytkowników uKit prowadzi do natychmiastowej likwidacji konta, bez uprzedzenia.

Polityka Refundacji

Podczas trwania Okresu Gwarancji (14 dni), uKit gwarantuje pełną refundację opłaty dla Użytkownika na życzenie Użytkownika. Żądanie refundacji powinno zawierać istotny powód dla otrzymania refundacji. Wszelkie żądania będą przetwarzane i rozpatrywane indywidualnie. Jeżeli użytkownik uważa, że należy mu się refundacja, prosimy o kontakt.
Po upływie Okresu Gwarancji, refundacja nie jest możliwa.

Zgoda Użytkownika

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie opisanych informacji przez uKit. Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej Polityki Prywatności, zamieścimy zmiany na tej stronie, dzięki czemu nasi użytkownicy będą zawsze świadomi, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach je ujawniamy.